Lăpușna – o nouă destinaţie turistică

Patrimoniul natural şi valorile cultural-istorice oferă cea mai bună imagine a unei regiuni din Republica Moldova. Iar valorificarea potenţialului fiecărei comunităţi reprezintă una din opţiunile importante ale politicilor autorităţilor publice locale. Dintre zonele turistice naţionale, Lăpușna oferă oportunităţi clare de cooperare transfrontalieră în domeniul schimburilor culturale, dezvoltării afacerilor şi turismului. Read more

Lăpuşna, de la traseul comercial medieval, la cel turistic contemporan


O idee intersantă iniţiată de agenţiile care promovează turismul în Republica Moldova este reconstrucţia patrimoniului care face parte din traseul istoric “Drumul Oraşelor Medievale”, prin interconectarea localităţilor Lăpuşna – Vaslui – Cotnari- Belgorod Dnestrovski. Proiectul își propune să contribuie la intensificarea cooperării transfrontaliere la nivel de comunități regionale de pe ambele maluri ale râului Prut, la creșterea numărului de vizitatori din țară și peste hotare, la valorificarea potențialului comunității regionale, crearea locurilor de muncă în serviciile turistice. În final, includerea satului  în circuitul turistic național și internațional îi poate aduce doar beneficii.

Read more

Lansarea oficială a lucrărilor de construcție la Curtea Domnească

Pe data de 7 august 2014, în s. Lăpuşna, în centrul istoric al localității a fost realizată lansarea oficială a lucrărilor de construcție la Curtea Domneascăîn cadrul proiectului „Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru vizite turistice (HistoryTour)”, susţinut financiar de Uniunea Europeană prin programul de cooperare România-Ucraina-Republica Moldova.

Surse:

http://www.jurnal.md/ro/news/s-a-pus-prima-piatra-de-temelie-a-curtii-domnesti-de-la-lapusna-1174540/

http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-7-august-2014/

http://www.publika.md/a-fost-dat-startul-lucrarilor-pentru-reconstruirea-casei-domnesti-a-voievodului-alexandru-lapusneanu-galerie-foto_2041461.html

A trecut în veșnicii părintele Gheorghe Chiriță, parohul bisericii “Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil ” din comuna Lăpușna

Oamenii din comuna Lăpușna l-au petrecut pe ultimul drum pe Gheorghe Chiriță, care mai mult de jumate de secol a fost părintele bisericii ortodoxe din sat. Tăria sufletească a părintelui Gheorghe s-a vădit mai ales în timpul ascultării Sale de protopop de Chișinău, timp în care a dat dovadă de multă cumpătare, abilități de organizator și o dorință nestăvilită de a întoarce lumea la Hristos și de a crea o Biserică puternică și unită.

S-a născut la 6 mai 1932, într-o familie de creștini. A urmat studiile teologice la seminarul teologic din Odessa, apoi la Academia de Teologie din Zagorsk, Rusia, pe care a absolvit-o în anul 1959, în același an fiind hirotonit în treapta de diacon. A fost hirotonit preot în 1961, pe seama parohiei “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Lăpușna, raionul Hîncești, al cărei paroh și vrednic slujitor a fost până în prezent, a depus mult efort pentru îngrijirea Bisericii și a case parohiale, participând activ la orice chemare a Autorităților Publice Locale, luând parte personal la diferite lucrări, dând astfel exemplu de implicare în amenajarea și înfrumusețarea bisericii și localității. La 27 decembrie 1981 este numit protopop de Chișinău, protopopiat în componența căruia intrau raioanele: Chișinău, Anenii Noi, Hîncești, Strășeni, Nisporeni, Criuleni, Călărași, Ungheni, Leova și Ștefan Vodă.

La 7 martie 1990 este numit duhovnic al protopopiatului Hîncești. A fost întotdeauna un preot blând, sfătuind și îndemnând pe cei care aveau nevoie de povățuirile izvorâte din însăși viața sa, mergând oriunde era chemat, oriunde era nevoie de prezenţa sa. Singura durere ce n-o putea ascunde era cea provocată de neînţelegerea şi răutatea oamenilor – durere care i-a grăbit probabil şi sfârşitul. Dar a ştiut să menţină duhul credinței adevărate, viu, în afara învălmăşelii, ferind-o de neorânduielile din alte părţi. Marea bogăție a părintelui Gheorghe CHIRIȚĂ în lunga-i viaţă, i-a fost soţia. E o bogăție pe care singur şi-a făcut-o, alegându-şi tovarăşă de viaţă din aceeaşi sănătoasă tagmă, fiică de creștini, din neam în neam. L-a sprijinit cu multă dragoste, cu vrednicie, demnitate şi multă, foarte multă discreţie. Aveau o delicată atenţie pentru cei străini de familie: uşa casei lor a fost mereu deschisă, tuturor, la vreme de masă şi odihnă.

Oamenii din sat îi vor simți lipsa, dar ne rugăm ca locuitorii satului Lăpușna să aibă o dragoste față de oameni așa cum a avut-o părintele Gheorghe.

Un lăpușnean a fost decorat cu Ordinul Republicii

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti i-a decorat cu Ordinul Republicii pe toți semnatarii declarației de independență. Printre  cei care s-au învrednicit de cea mai înaltă distincție din stat se numără și Gheorghe Trestianu care alături de alți 226 de deputați ai primului parlament  care pe 27 august 1991 au semnat Declarația de Independență. Ordinul a fost acordatat “în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia la actul de proclamare a Republicii Moldova ca stat suveran, independent şi democratic, pentru merite deosebite în instaurarea coeziunii şi concordiei în societate şi activitate rodnică în vederea sporirii prestigiului ţării pe plan internaţiona”, îşi argumentează preşedintele Timofti gestul.

 

DSCN3644

A avut loc adunarea Generală a comunei Lăpușna

Săptămâna care a trecut a avut loc adunarea generală a comunei Lăpușna. Pe agenda adunării au fost darea de seamă a activitiății primării. Primarul Chirilă Gheorghe a spus audienței despre reușitele primului an în calitate de edil al comunei. Printre aceste reușite se numără implimentarea mai multor proiecte de menire socială cum ar fi reparația gradiniței, a stadionului Liceului Teoretic dar și  reparația mai multor drumuri din comună. Deasemenea primarul a ținut să sublinieze că încă sunt foarte multe lucruri de făcut care vor speră că vor fi duse la bun sfârșit în termenii promiși. Apoi primarul a răspuns la mai multe întrebări venite de la locuitorii comunei, cele mai stringete probleme au fost evident asigurarea populației cu apă potabilă, iluminarea drumurilor și reparația acestora. Primarul a asigurat audența ca fiecare întrebare și problemă va fi discutată, analizată și în măsura posibilităților să fie rezolvată. După cum s-a referit, scopul actualei adiministrații a comunei este de a face ca satul Lăpușna să se alinieze la standartele unei comune europene, dar pentru aceasta este nevoia de implicarea fiecărui locuitor în parte.

După primar, cuvânt a luat secretarul primăriei , Vasile Bubuioc care a sumarizat activitatea consiliului local  pe parcursul unui anși jumătate de activitate.

Duminica 4 noiembrie va avea loc Adunarea Generală a comunei

Duminica 4 noiembrie începând cu ora 11 în incinta Casei de Cultura, în comuna Lăpușna va avea loc Adunarea Generală a comunei, unde primarul Dmn, Gheorghe Chirilă, va face un bilanț a activitații primăriei.  Deasemenea locuitorii comunei vor prim informații privind activitatea consiliului loca. Un alt subiect de de discuții va fi activiatea Întreprinderii “Apele Lăpușnei”.

Pentru cei care nu vor putea asista la adunarea generală, portalul nostru vă va informa despre desfășurarea acestui eveniment.

Mulți ani Primarului Comunei Lăpușna

Colectivul primăriei comunei Lăpușna aduce cele  mai sincere felicitări Primarului comunei Lăpușna, Gheorghe Chirilă cu ocazia zilei sale de naștere. Vă dorim ca Dumnezeu sa vă dea multă sănătate pentru a putea realiza acele obiective pe cre vi le-ați propus pentru a face din Lăpușna o comună europeană, așa cum nu o dată ați spus că doriți să o vedeți. Vă dorim să aveți parte doar de realizări frumoase atât în calitate de primar cât și familie.  Deasemenea vă dorim ca să fiți acel om simplu și atent la grijile și nevoile oamenilor  pe care îl știm.

Cu mult respect

Colectivul Primăriei Lăpușna

S-a desfășurat concursul pentru funcția de perceptor fiscal

Primăria Lăpușna va avea un nou perceptor fiscal. Pentru funcția dată au candidat Ludmila Filimon și Zinaida Emilianova. Candidatele la funcția de perceptor fiscal au  trebuit să treacă două examene în fața unei comisii compuse din viceprimarul comunei Lăpușna Bucur Vladimir, consilierul local Radu Blendarencu, secretarul consiliului local, Bubuioc Vladimir, perceptorului fiscal Secher Aliona și inspectorului principal de la Inspectoratul Fiscal Hâncești, Tatiana Păpănagă. De menționat ca ambele candidate au fost bine pregătite, drept dovadă servind și scorul final  foarte mic dintre cele două candidate. În urma examenelor Zinaida Emilianova a fost desemnată noul perceptor fiscal al comunei Lăpușna. De menționat că, bunul mers al concursului a fost monitorizat de primarul comunei Lăpușna, Gheorghe Chirilă, care i-a urat succes noului pereptor fiscal.

Vara- timpul taberelor

E un lucru bine cunoscut că, odată cu sfîrșitul anului școlar, începe vacanța cea mare, la care copiii visează încă de prin februarie. Fiecare copil, dar și părinte își face planurile din timp, pentru a petrece cît  mai interesant aceste trei luni și a mai adăuga la amintirile din copilărie. Cu o deosebită plăcere și fericire se întipărește timpul petrecut împreună cu toată familia. Dar, avînd în vedere că nu le reușește tuturor, copiii sunt nevoiți să își găsească ocupații de sinestătător, iar cititul cărților nu este alegerea tocmai cea mai reușită.

 De aceea, taberele de zi au devenit una din cele mai așteptate activități pentru copii pe timp de vară. În Lăpușna organizarea taberei de zi este o bună tradiție de mai bine de 5 ani, adunînd copii și mai mici și adolescenți.

Și în acest an o echipă de lideri bine pregătită a organizat zilele acestea o tabără de zi în Lăpușna. Să fi văzut cu ce bucurie primeau invitația la tabără copii de diferite vîrste, adunați prin mahalalele satului! Mai mulți părinți și-au adus singuri copiii la tăbără, auzind despre experiențele din anii precedenți. Iar alți părinți, mai nou, ne-au contactat și prin intermediul rețelelor de socializare, după ce au accesat mai multe poze despre activitățile taberei.

În fiecare dimineață în jur de 55 copii ne așteptau la ușile școlii cu mult înainte de începerea programului. Copiii au fost foarte încîntați de toate activitățile din timpul zilei, chiar și în ciuda caniculei. Fiecare din ei a putut afla mai multe despre caracterul lui Dumnezeu, învățînd Numele Lui și au fost deosebit de iscusiți și ingenioși să arate într-o scenetă cele învățate.

 Cîntări pentru copii, sport și activități pe echipă au culminat cu un carnaval spectaculos în ultima zi de tabără. Zîmbete, multă bucurie și mulțumire am primit din partea copiilor, dar și a părinților care regretau că timpul a trecut atît de repede.

Suntem încrezuți că taberele de zi au doar un caracter benefic și sunt o modalitate de a învăța copiii principii de viață, de a-i proteja de riscurile și influențele negative din societate.

 

Rodica Filat