harta cantemir d

Excursii tematice pe Ruta localităților medievale din Moldova

Atracţiile naţionale sunt principalii motivatori pentru călătoriile pe teritoriul Moldovei. În Republica Moldova sunt peste 15 mii atracţii turistice cultural-istorice şi peste 300 de arii naturale importante. O cotă relevantă dintre acestea se găseşte pe „Ruta localităților medievale” care străbate țara de la Ungheni spre Lăpușna și Chișinău, apoi spre Tighina și satele din zona Nistrului inferior, până la Palanca. 

Viorel MIRON

Aici sunt practic toate tipurile de atracții turistice reprezentative pentru Moldova: sate vechi cu vetre medievale, vestigii antice, biserici și mănăstiri medievale, muzee importante, codri legendari și arii naturale reprezentative, parcuri vechi și vinării celebre. Toate acestea la maxim 10 km de drumurile naționale întreținute pe parcursul întregului an și la maxim 30 de minute de la un ghid muzeal pregătit să comunice cu turiștii.

Dar să le luăm pe rând.

Ruta localităților medievale se pliază pe legendarul Drum comercial moldovenesc cunoscut pentru că lega Europa de Asia în perioada medievală. Un număr important de localități parcurse de această rută turistică are vetre medievale, care se regăsesc pe hărțile lui Ștefan cel Mare sau ale lui Dimitrie Cantemir. Drumul medieval venea din Polonia (Cracovia și Liov) prin Cernăuți și Siret, apoi drumul ajungea la Suceava (vama mare), iar de la Suceava mergea spre est, peste Dealul Mare, prin Hârlău-Cotnari-Târgu Frumos-Iași (vamă). De la Iași străbătea Prutul la Țuțora, apoi spre Boldurești-Șișcani-Bujor spre Lăpușna (unde era vamă), iar de aici la Hâncești-Pojăreni-Sociteni-Gangura-Mereni-Tighina-Căușeni-Cârnățeni-Ciubărciu-Olănești-Cetatea Albă (vamă) și mai departe spre tărâmurile tătărești. Totodată se știe că drumul medieval între Prut și Nistru putea devia pe anumite sectoare (probabil din cauza haiducilor), iată de ce în diverse perioade se amintesc și alte localități din jur (ex: Chișinău, Căpriana), astfel că azi putem vorbi despre un culoar de sate istorice pe Ruta localităților medievale.

Dacă este să facem o comparație, vedem că, deși în Moldova au fost atestate câteva mii de staţiuni preistorice, circa 400 de selişti tripoliene (~ 5-6 mii de ani în urmă), circa 50 de grădişti fortificate antice, circa 500 de selişti medievale timpurii, numeroase cetăţi medievale din pământ, o bună parte se găseşte în arealul Drumului medieval moldovenesc la Lăpușna, Căușeni, Hansca, Gangura, Mereni, de fapt, toate localitățile pe Nistru de la Tighina până la Marea Neagră.

Din cele şase cetăţi medievale din piatră (în diferite stadii de conservare) în Moldova, una dintre cele mai bine conservate este cea de la Tighina, accesibilă în ultimul timp publicului larg. La fel, dintre cele peste 1000 de monumente de arhitectură, majoritatea protejate le găsim în Chișinău (și el parte a unui segment din Drumul medieval). Din cele circa 50 de mănăstiri ortodoxe din Moldova, 10% sunt pe Drumul medieval, inclusiv cea mai mare – Noul Neamț. La Căușeni găsim o bijuterie de arhitectură medievală – biserica „Adormirii Maicii Domnului”, unică prin frescele sale murale.

Suprafeţele împădurite reprezintă pentru Moldova un potenţial important de atracţie a turiştilor (cca 11,6% din teritoriul ţării). Cca 45% din total sunt pădurile de recreare şi cele destinate conservării naturii şi trebuie să servească pentru activităţi excursioniste, agrement organizat şi tratament balnear ca alternative diverselor tipuri de turism neorganizat. În ţară există un sistem complex de arii naturale sub protecţie de stat: 12 categorii de zone naturale protejate (peste 66,5 mii ha), din care fac parte 178 de diverse tipuri de rezervaţii, 130 de monumente ale naturii şi 433 de arbori seculari. Cea mai veche rezervație din Moldova „Grădina Turcească” dintre Leuntea și Talmaz pe Nistru probabil că este și una dintre primele în Europa, fiind creată încă în perioada medievală pe timpul raialei turcești Bender. La fel pe Drumul vechi moldovenesc se găsește și cea mai mare rezervație peisagistică din țară – Pădurea dintre Hâncești și Lăpușna, tot aici și cea mai mare rezervație de plante medicinale.

În linii mari, atracţiile turistice amplasate în localităţi (mănăstiri, biserici, complexe muzeale, parcuri) beneficiază de drumuri locale de acces relativ întreţinute pe parcursul întregului an.

În Moldova sunt activi cca 30 de ghizi profesionişti de turism, care cunosc traseele spre atracţiile naţionale, care sunt contractaţi de cca 400 de agenţii de turism din Chişinău şi de instituţiile de învăţământ ce organizează excursii pentru elevi. Sunt cca 370 de ghizi locali care, de regulă, sunt angajaţi ai muzeelor locale şi practică la solicitare excursii extramuzeale spre unele atracţii specifice locului. Astfel, în raza de 30 de km de oricare obiect turistic din R. Moldova, poate fi angajat un ghid local. O bună parte din ghizii interesați de Ruta localităților medievale din Moldova au călătorit deja pe segmente din acest traseu și și-au făcut o părere despre el. Opinia lor despre șansele de revigorare a unei rute turistice istorice pe „Drumul mare moldovenesc”, care era folosit de către comercianţii medievali pentru a merge din Europa spre Asia și invers, a fost prezentată în numărul trecut.

Dar, pentru ca Ruta turistică pe „Drumul mare moldovenesc” să fie funcțională, este nevoie de o abordare serioasă din partea autorităților de turism pentru contribuția la amenajarea și monitorizarea atracțiilor turistice de pe traseu. Evaluarea şi monitorizarea resurselor turistice presupune un complex de măsuri menite să efectueze un control al unui grup bine delimitat de obiective de interes turistic pe „Drumul mare moldovenesc”. În linii mari, acest complex de măsuri presupune: (i) Delimitarea în spaţiu a obiectivelor de interes turistic pentru monitorizare; (ii) Gruparea acestor obiective după principiul geografic sau caracteristicile comune în anumite segmente ale Rutei istorice clar delimitate de alte destinații; (iii) Aplicarea unui regim de conservare (stabilit prin lege sau hotărâri ale APL) cu măsuri de protecţie specifice fiecărui tip de resurse turistice pe „Drumul mare moldovenesc”; (iv) Sporirea valorii obiectivelor incluse pe „Drumul mare moldovenesc” prin programe şi studii ştiinţifice (istorice, artistice, estetice, ecologice, biologice etc.) şi măsuri de promovare activă; (v) Sporirea funcţionalităţii pentru activităţile de turism prin: a) delimitarea în fiecare destinație turistică a suprafeţelor interzise pentru vizite, a suprafeţelor pentru agrement, locuri pentru construcţii uşoare şi capitale, trasee locale, inclusiv dotări pentru turismul neorganizat etc., b) certificarea obiectivelor din patrimoniul turistic şi promovarea acestora în zonă şi peste hotarele ei, c) includerea destinațiilor turistice de pe „Drumul mare moldovenesc” în circuitele internaţionale; (vi) Crearea unei baze de date a patrimoniului turistic existent pe „Drumul mare moldovenesc” care trebuie să se caracterizeze prin eficienţă şi accesibilitate; (vii) Crearea unor centre de informare turistică pe „Drumul mare moldovenesc” și stimularea de circuite pe trasee tematice.

Elaborarea conceptului Rutei turistice a localităților medievale în Moldova a fost susținută de Proiectul UE transfrontalier „Reabilitarea Curții Domnești Lăpușna pentru vizite turistice (HistoryTour)”, care conectează parteneri din Moldova, România și Ucraina pentru a promova noi destinaţii pe Drumul comercial medieval. 

Drumul mare moldovenesc reprezentat pe Harta Moldovei de Dimitrie Cantemir:

Sursa:

http://www.eco.md/index.php/economie/actualitate/item/4154-excursii-tematice-pe-ruta-localit%C4%83%C8%9Bilor-medievale-din-moldova