Lăpușna – o nouă destinaţie turistică

Patrimoniul natural şi valorile cultural-istorice oferă cea mai bună imagine a unei regiuni din Republica Moldova. Iar valorificarea potenţialului fiecărei comunităţi reprezintă una din opţiunile importante ale politicilor autorităţilor publice locale. Dintre zonele turistice naţionale, Lăpușna oferă oportunităţi clare de cooperare transfrontalieră în domeniul schimburilor culturale, dezvoltării afacerilor şi turismului. Read more

Lăpuşna, de la traseul comercial medieval, la cel turistic contemporan


O idee intersantă iniţiată de agenţiile care promovează turismul în Republica Moldova este reconstrucţia patrimoniului care face parte din traseul istoric “Drumul Oraşelor Medievale”, prin interconectarea localităţilor Lăpuşna – Vaslui – Cotnari- Belgorod Dnestrovski. Proiectul își propune să contribuie la intensificarea cooperării transfrontaliere la nivel de comunități regionale de pe ambele maluri ale râului Prut, la creșterea numărului de vizitatori din țară și peste hotare, la valorificarea potențialului comunității regionale, crearea locurilor de muncă în serviciile turistice. În final, includerea satului  în circuitul turistic național și internațional îi poate aduce doar beneficii.

Read more

Lansarea oficială a lucrărilor de construcție la Curtea Domnească

Pe data de 7 august 2014, în s. Lăpuşna, în centrul istoric al localității a fost realizată lansarea oficială a lucrărilor de construcție la Curtea Domneascăîn cadrul proiectului „Reabilitarea Curţii medievale Lăpuşna pentru vizite turistice (HistoryTour)”, susţinut financiar de Uniunea Europeană prin programul de cooperare România-Ucraina-Republica Moldova.

Surse:

http://www.jurnal.md/ro/news/s-a-pus-prima-piatra-de-temelie-a-curtii-domnesti-de-la-lapusna-1174540/

http://www.trm.md/ro/mesager/mesager-din-7-august-2014/

http://www.publika.md/a-fost-dat-startul-lucrarilor-pentru-reconstruirea-casei-domnesti-a-voievodului-alexandru-lapusneanu-galerie-foto_2041461.html

A avut loc primul consiliu local din acest an

Săptămâna care a trecut a avut loc primul consiliu local din anul 2013. La acest consiliu au participat 12 din cei 15 consilieri. Trei din ei au avut lipse motivate. Președinte al acestei ședințe a fost ales consilierul Taboră Ion. Pe ordinea zilei au fost discutate și mai multe întrebări de o mare importanță pentru locuitorii comunei. S-au prevăzut cererile venite de la locuitorii comunei. La unele din ele s-a Consiliu a decis ca să dea curs, iar altelea au rămas a fi soluționate în viitorul cel mai apropiat. Deasemenea s-a decis ca prețul apei să fie majorat la 12 lei cubul de apă  pentru consumatorii fizici și 25 de lei pentru agenții economici. Pentru cei care refuză să își instaleze contoru, Consiliu a dat undă verde Întreprinderii Municipale Apele Lăpușnei să aplice prețul de 150 de lei lunar. În acest sens Consiliul local vine cu rugămintea către toți consumatorii să își în instaleze contoare pentru a intra în normalitate și la acest capitol.

A trecut în veșnicii părintele Gheorghe Chiriță, parohul bisericii “Sf. Arhangheli Mihail si Gavriil ” din comuna Lăpușna

Oamenii din comuna Lăpușna l-au petrecut pe ultimul drum pe Gheorghe Chiriță, care mai mult de jumate de secol a fost părintele bisericii ortodoxe din sat. Tăria sufletească a părintelui Gheorghe s-a vădit mai ales în timpul ascultării Sale de protopop de Chișinău, timp în care a dat dovadă de multă cumpătare, abilități de organizator și o dorință nestăvilită de a întoarce lumea la Hristos și de a crea o Biserică puternică și unită.

S-a născut la 6 mai 1932, într-o familie de creștini. A urmat studiile teologice la seminarul teologic din Odessa, apoi la Academia de Teologie din Zagorsk, Rusia, pe care a absolvit-o în anul 1959, în același an fiind hirotonit în treapta de diacon. A fost hirotonit preot în 1961, pe seama parohiei “Sf. Arh. Mihail și Gavriil” din satul Lăpușna, raionul Hîncești, al cărei paroh și vrednic slujitor a fost până în prezent, a depus mult efort pentru îngrijirea Bisericii și a case parohiale, participând activ la orice chemare a Autorităților Publice Locale, luând parte personal la diferite lucrări, dând astfel exemplu de implicare în amenajarea și înfrumusețarea bisericii și localității. La 27 decembrie 1981 este numit protopop de Chișinău, protopopiat în componența căruia intrau raioanele: Chișinău, Anenii Noi, Hîncești, Strășeni, Nisporeni, Criuleni, Călărași, Ungheni, Leova și Ștefan Vodă.

La 7 martie 1990 este numit duhovnic al protopopiatului Hîncești. A fost întotdeauna un preot blând, sfătuind și îndemnând pe cei care aveau nevoie de povățuirile izvorâte din însăși viața sa, mergând oriunde era chemat, oriunde era nevoie de prezenţa sa. Singura durere ce n-o putea ascunde era cea provocată de neînţelegerea şi răutatea oamenilor – durere care i-a grăbit probabil şi sfârşitul. Dar a ştiut să menţină duhul credinței adevărate, viu, în afara învălmăşelii, ferind-o de neorânduielile din alte părţi. Marea bogăție a părintelui Gheorghe CHIRIȚĂ în lunga-i viaţă, i-a fost soţia. E o bogăție pe care singur şi-a făcut-o, alegându-şi tovarăşă de viaţă din aceeaşi sănătoasă tagmă, fiică de creștini, din neam în neam. L-a sprijinit cu multă dragoste, cu vrednicie, demnitate şi multă, foarte multă discreţie. Aveau o delicată atenţie pentru cei străini de familie: uşa casei lor a fost mereu deschisă, tuturor, la vreme de masă şi odihnă.

Oamenii din sat îi vor simți lipsa, dar ne rugăm ca locuitorii satului Lăpușna să aibă o dragoste față de oameni așa cum a avut-o părintele Gheorghe.

S-a desfășurat primul forum sportiv al raionului Hâncești

În raionul Hâncești s-a desfășurat primul forum sportiv, unde s-a făcut o totalizare a anului sportiv al evoluției fenomenului sportiv în  comunele și satele din raionul Hâncești. Forumul a fost prezidat de președintele raionului  Grigorie Cobzac. Acesta a ținut să specifice că anul trecut a fost unul de bun augur pentru sportului din raion. Președintele raionului  a declarat că asemenea forumuri vor fi desfășurate o dată pe an . Deasemenae au fost felicitați primarii care contribuie la dezvoltarea sportului în masă. Anume din sportul de masă au ieșit cei mai mulți sportivi de performanță ai raionului.  La acest forum școlile sportive au adus un raport pentru activitatea anului trecut.

Problemea cea mai mare care s-a accentuat a fost lipsa specialiștilor, a profesorilor de sport și a lipsei inventarului sportiv. Terenurile deplorabile care se află în comunele din raionul Hâncești a fost o temă aparte de discuție. Președintele raionului a specificat că raionul Hâncești trebuie să aibă o echipa de fotbal în una din diviziile Campionatului Republicii Moldovei la fotbal. Un alt obiectiv îndrăzneț  construirea unui bazin de înot pentru  raionul Hâncești

La finalul întâlnirii au fost decernate premii pentru cei mai buni sportivi ai raionului. Marea majoritatea dintre ei fiind discipolii antrenorilor de lupte libere Ilie și Mihai Buiuc. De premii speciale s-au învrednicit președintele federației raionale de fotbal Leonid Pascaru și Alexei Munteanu.

Un lăpușnean a fost decorat cu Ordinul Republicii

Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti i-a decorat cu Ordinul Republicii pe toți semnatarii declarației de independență. Printre  cei care s-au învrednicit de cea mai înaltă distincție din stat se numără și Gheorghe Trestianu care alături de alți 226 de deputați ai primului parlament  care pe 27 august 1991 au semnat Declarația de Independență. Ordinul a fost acordatat “în semn de profundă gratitudine pentru contribuţia la actul de proclamare a Republicii Moldova ca stat suveran, independent şi democratic, pentru merite deosebite în instaurarea coeziunii şi concordiei în societate şi activitate rodnică în vederea sporirii prestigiului ţării pe plan internaţiona”, îşi argumentează preşedintele Timofti gestul.

 

La Mulți ani dragi lăpușneni

Dragi lăpușneni

Administrația Publică Locală vă aduce cele mai sincere felicitări cu Anul Nou care vine. Vă dorim să aveți parte de multă sănătate și fericire. În anul 2013 care vine emoțiile pozitive să predomine în familiile Dumneavoastră. Fie ca și încercările care vor veni să fie de așa natură încât să puteți ieși biruitori din ele.

Dumnezeu sa vă binecuvinteze și la Mulți Ani

 

Primăria Lăpușna

Vineri 14 decembrie va avea loc ultimul consiliu ordinar din 2012

Vineri 14 decembrie va avea loc ședința consiliului local. Aceasta va fi ultima ședință ordinară din acest an. Pe ordinea zilei vor fi mai multe subiecte importante pentru comuna Lăpușna. Iar cel mai important lucru este că se va discuta și se va aproba bugetul pentru anul 2013. Marți 11 decemrbie comisiile din cadrul primăriei au lucrat asupra cererilor parvenite de la cetățeni și s-au expus cu privire la ele.Detalii despre ședință veți putea citi doar aici.

A a vut loc ședința extraordinară a Consiliului Local Lăpușna

Vineri 16 noiembrie a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local Lăpușna. În premieră la această ședință au participat și Consiliul Local al Tinerilor consilieri locali. Aceștia au făcut o scurtă prezentare a celor 15 consilieri tineri și și-au spus câteva din dorințele lor care în opinia dânșilor trebuiesc urgent rezolvate. Printre ele sunt iluminarea străzilor, salubrizarea comunei și alimentarea la cantină a tuturor liceienilor. Primarul comunei, Gheorghe Chirilă i-a asigura că problemele elevilor sunt pe agenda Primăriei Lăpușna și unele din ele sunt foarte aproape de a fi soluționate.

După prezentarea consiliului tinerilor a urmat ședința Consiliului maturilor. Ea a fost prezidată de consilierul Ion Rusu. La această ședință au participat 10 din cei 15 consilieri. Iar problema pentru care a fost  adunat consiliu a fost transmiterea instituției de  învățămnt la finanțarea din bugetul raional Hâncești. În temeiul Legii Învățământului din  anul 1995 , a Legii nr 397 din 16 octombrie 2003 privind finanțele publice locale, legea nr 435 din 2006  privind descentralizarea  administrativă cu modificările operate prin Legea nr 91 din 26 aprilie 2012 pentru  modificarea și completarea unor acte legislative, Consiliu local a decis să transmită instituția de învățământ secundar  general Liceul Teoretic Lăpușna din comuna Lăpușna la finanțarea din bugetutul raional începând cu 01.01.2013.  A fost constituită și aprobată componența comisiei de primire- predare a insitutuției după cum urmează

1 Chirilă Gheorghe- primarul comunei Lăpușna

2 Rotaru Viorica- directorul Liceului Teoretic Lăpușna

3 Berghi Valentina- contabil șef al primăriei

4 Moraru Tatiana – inginer cadastral

5 Chirilă Vera- contabil

6 Tăbăcaru Gheorghe – Șef pe gospodărie al Liceului Teoretic Lăpușna

7 Rusu Ion- consilier

8 Blendarencu Radu- consilier

9 Moraru Ion- consilier

 

Astfel Rusu Ion a fost împuternicit cu dreptul de a semna contractul de comodat, încheiat în numele Consiliului local privind imobilele instituției.

Apoi consiliu a votat câteva modificări la buget pentru anul în curs în vederea soluționării mai multor probleme stringente cum ar fi: construcția apeductului și sistemului de evacuare și curățire a apelor uzate din satul Lăpușna, reabilitarea blocurilor sanitare a rețelilor exterioare de canalizare la Liceul Teoretic Lăpușna și  procurarea încălțămintei elevilor din familii social vulnerabile .